Kalibrace vah pro laboratoře

Kalibrace vah

Kalibrace je souborem činností, jež za daných podmínek stanoví vztah mezi hodnotami veličiny naměřenými měřícím přístrojem (měřidlem – např. elektronické a mechanické váhy) a odpovídajícími hodnotami, a to za pomoci etalonu. Konečným výsledkem kalibrace váhy je zdokumentování provedených zkoušek a vypracování záznamu o naměření dané váhy včetně případných odchylek, a to na tzv. kalibrační list. Kalibrované měřidlo může být označeno i příslušným štítkem. Na základě záznamu o naměření dané váhy včetně odchylek určitého měřícího přístroje jeho uživatelé rozhodnou, zda je vhodné pro danou pracovní činnost.

Etalony

Etalon je měřidlo vyjádřené měřící jednotkou anebo stupnicí určité veličiny a jejím úkolem je uchovat tuto měřící jednotku či stupnici určité veličiny a zároveň je přenášet na měřící přístroje s nižší přesností. Etalony v České republice schvaluje Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Etalony uchovává Český metrologický institut, příp. jiné státem pověřené instituce. České etalony jsou v souladu s mezinárodními etalony, jež jsou uchovávány dle sepsaných mezinárodních smluv.

Etalony podléhají povinné kalibraci, jež provádí na žádost uživatelů měřících přístrojů Český metrologický institut nebo akreditované kalibrační laboratoře, a to v různých lhůtách na základě způsobu a četnosti používání etalonu.

SARTALEX, spol. s r.o.

Širokou nabídkou sortimentu kvalitních a značkových laboratorních, analytických a průmyslových vah značky Sartorius a služby zahrnující servis, opravy a kalibrace vah po celé České republice především značek Sartorius, Acculab a Denver Vám nabízí i spolehlivý prodejce společnost SARTALEX, spol. s r.o., jež má svá servisní střediska v Praze, Brně, Plzni, Ústí nad Labem, Liberci a Frýdku-Místku. Veškeré činnosti v servisních střediscích vykonávají odborně vyškolení servisní technici přímo u výrobce Sartorius v Goettingenu, majíc k dispozici softwarovou podporu.

Prodej a pronájem kopírek a multifunkcí

Dnes si už můžete půjčit všechno, třeba i kopírku. Jestliže se Vaše barevné a černobílé multifunkční stroje, plotry nebo barevné tiskárny hodily marod a Vy nutně potřebujete adekvátní dočasnou náhradu, můžete si ji pronajmout od české firmy Alwer office.

Není nic jednoduššího než si objednat pronájem kopírek nebo jiných kancelářských mašinek přes jednoduchý a přehledný e-shop. Tam si můžete vše potřebné pronajmout a nebo rovnout zakoupit. Můžete si vybrat z nepřeberného množství nových i použitých kousků. Použité tiskárny, barevné kopírky nebo jiné používané zboží má samozřejmě příznivější pořizovací cenu nebo měsíční pronájem. Nemusíte se však bát, že pronájmem nebo koupí použitých strojů riskujete ztrátu peněz za nefunkční nebo vadné kousky. V prodejně a půjčovně kopírek, tiskáren a plotrů naleznete zcela funční stroje, jejichž kvalita kopie nebo tisku je srovnatelná s novými ekzempláři.

Všechny nabízené přístroje jsou v záruční lhůtě po celou dobu trvání smlouvy. A co když se stejně objeví chybka? Pronajaté multifunkce jsou monitorovány na aplikačních serverech přes vzdálenou plochu a díky tomu odpadá zdlouhavé telefonické objednávání servisu. Tuto službu servisních hlášení, které jsou posílány ze stroje na technický server, získáte zcela zdarma jako bonus.