PEMIT nabízí kvalitní elektro služby

Domácí kutilové a pracovníci v elektro oborech, respektive v oborech blízkých, velmi často využívají pestrých služeb firmy PEMIT. Tato společnost, jejíž historie se začala psát již v roce 1995, zprostředkovává činnosti v oblasti elektro, které nezvládnete svépomocí ani ve vlastní dílně, ani ve výrobním podniku.

Portfolio služeb profesionální společnosti PEMIT zahrnuje realizaci návrhů a instalaci silových přívodů k motorům, rekonstrukci osvětlení, kalibraci měřidel tlaku, zavedení frekvenčních měničů, sestavení silových rozvaděčů a spoustu dalších. Dostanou se vám vysoce kvalitní služby, neboť firma disponuje příslušnými certifikáty.

Služby v segmentu regulační techniky

Výčtem služeb, který je uvedený výše, nabídka rozhodně nekončí. V neposlední řadě můžete využít měření a regulace hladin v nádržích, měření a regulace parokondenzátního systému a instalace pneumatických regulací.

Specializovaná firma ke svým klientům přistupuje individuálně, přičemž žádnému zákazníkovi se neobrátí zády. PEMIT je synonymum pro spolehlivost a preciznost. Společnost PEMIT je špičkou nejen na půdě elektro, ale také v oblasti měření a regulace.

Proč se obrátit na PEMIT?

Pakliže hledáte důvody, proč využít služeb společnosti PEMIT, měli byste nahlédnout do její historie. Založení firmy se datuje v roce 1995, kdy ve firmě pracovalo pouze pět zaměstnanců. V současné době je zaměstnanců šedesát. O tento rozvoj se zasloužilo několik významných milníků. Jedná se například o převzetí kompletní a částečné údržby MaR u firem Smurfit Kappa a Heinzel Pulb Biocel. PEMIT získal také certifikát ISO 9001 a podepsal dohodu s partnerem Emerson Process Management.

Společnost PEMIT se pyšní také skutečností, že získala výhradní zastoupení Brooks Instrument pro český a slovenský trh.

Vzduchové filtry a další vybavení sléváren a kováren

Nenahraditelnou součástí slévárenského a kovárenského provozu je speciální technologické vybavení. Vhodný dodavatel takové výbavy by měl poskytnout moderní technologii a služby v úplném rozsahu. V této oblasti působí ryze česká společnost BIO-GEO-EKO, spol. s.r.o., která uspokojí požadavky i náročné klientely. Dodává a montuje stroje a filtry italské výroby, zaručující bezvadnou kvalitu . V následujících řádcích si představíme klíčové produkty jimi montovaného sortimentu.

Filtrace vzduchu

Hlavním tématem dnešní doby je ekologie, přičemž musí být dodržovány normy udávající hraniční limity pro koncentraci pevných částic a plynů v ovzduší. Řešením tohoto problému je vzduchová filtrace, kterou firma BIO-GEO-EKO nabízí v několika technologických variacích. Nabídka produktů zahrnuje vzduchové filtry, a to od těch nejjednodušších pytlových, přes uhlíkové, až po chemické pračky vzduchu. V sortimentu zboží nechybí ani spalovny či biofiltr. Společnost BIO-GEO-EKO, která má na českém trhu významné postavení, navrhne nejpříznivější filtraci vzduchu zohledňující veškeré faktory. Uspokojí vás komplexní nabídkou vzduchotechniky.

Tlakové licí stroje ITALPRESSE

Společnost BIO-GEO-EKO je obchodním zastoupením pro tuzemský a slovenský trh značky ITALPRESSE. Tato firma produkuje kvalitní licí stroje, jež respektují nejnovější trendy v technologiích. V celosvětovém měřítku patří ITALPRESSE mezi nejvýznamnější společnosti v tomto odvětví. Pod značkou ITALPRESSE vystupují vedle tlakových licích strojů také automatizované systémy.

BIO-GEO-EKO je sázka na jistotu

Firma BIO-GEO-EKO zajišťuje služby v oblasti ekologii, a to konkrétně sanaci kontaminovaných zemí, dodávku a instalaci vzduchových filtrů a systémů čistící vzduch. V oblasti licích strojů a automatizace se specializuje na výrobu, instalaci a servis tlakových licích strojů ITALPRESSE a GAUSS.

Analytické a laboratorní váhy

Odborná profese si žádá kvalitní, odborné vybavení. Takové poskytuje firma Sartorius, která vyrábí laboratorní váhy již od roku 1870. Díky skutečně dlouholetým zkušenostem, které jsou doprovázené vysokou kvalitou výrobků, se laboratorní a analytické váhy Sartorius staly celosvětově uznávaným a vyhledávaným výrobkem.

Klíčová je jejich kvalita a přesnost, díky které se dokázaly uplatnit v technickém prostředí.

Analytické váhy Sartorius řady ME

Jedná se o profesionální analytické váhy Sartorius té nejvyšší třídy. Tyto přístroje mají integrovaný ionizátor pro neutralizaci elektrostatického náboje a interní motorovou kalibraci v závislosti na teplotě okolí. Nechybí ani funkce SQ min pro signalizaci porušení minimální doporučené navážky, která je určená standardy USP. Analytické váhy Sartorius řady ME jsou opatřeny sériovým komunikačním rohraním RS 232 a programy na procentuelní vážení, počítání kusů, vážení zvířat atd.

Průměr misky činí 90 mm. ISO/GLP protokol je ve spojení s tiskárnou YDP03-0CE nebo s PC. Jistě oceníte možnost volby všech váhových jednotek užívaných ve světě, podsvícený čitelný displej a skleněný ochranný kryt proti průvanu na elektromotorický pohon.

Profesionální laboratorní váhy Cubis 

Jde o modulární laboratorní váhu, která patří do nové řady vah Sartorius Cubis. Tento nový typ laboratorní váhy Vám umožňuje jednoduché sestavení optimální váhy pro Vaše potřeby. Stačí si vybrat vhodnou vyhodnocovací jednotku, zvolit vážní modul s potřebným rozsahem a optimalizovat další vybavení váhy (způsob nivelizace, druh protiprůvanového štítu atd.)

Jedinečné stavebnicové řešení umožňuje sestavit lehce ovladatelnou základní váhu nebo zcela profesionální laboratorní váhu s dotykovým displejem, vážními aplikacemi a s archivací navážených dat.
Tyto analytické a laboratorní váhy a mnohé další najdete na internetových stránkách sartalex.cz.

Ekologie

Původ slova ekologie je potřeba hledat v řečtině. Tento jazyk je ostatně vedle latiny, jazykem vědců a filosofů. Slovo ekologie tedy vzniklo z řeckého slova oikos, což znamená prostředí, dům, domácnost a přípona logos pak slovo, nauku, vědu. Jde tedy o vědu, která se zabývá životním prostředím.

Pojmu ekologie se užívá zhruba od konce 19.století. Vůbec poprvé tento pojem užil v roce 1869 německý filosof a biolog Erns Haeckel, když pojem ekologie definoval jako vědu o vztazích organismů k okolnímu světu.

Pak k ekologii přibývaly další věci. Ekologie se také začala zajímat o strukturu a funkci přírody. V současné době je již ekologie velmi široký obor, který zkoumá širší souvislosti v přírodě. Dnešní ekologie se věnuje také studiu vnitřní struktury a funkci přírody i nauce o ekosystémech.

V poslední době se však ekologie přesouvá z odborných kruhů do veřejného sektoru a především do politiky. Vznikají různá ekologická hnutí a zelené politické strany. V České republice momentálně najdeme tři velká ekologická seskupení. Jsou to Děti země, Greenpeace a Hnutí Duha. Vedle těchto mediálně známých organizací působí na území České republiky ještě Český svaz ochránců přírody, který se rovněž zabývá ochranou přírody a životního prostředí. Všechna zmiňovaná uskupení tlačí české politiky a celou veřejnost, aby se více angažovali na poli ochrany životního prostředí. Jde jim především o snižování emisí dioxinů v naší republice, snižování těžby uhlí, lepší využití obnovitelných zdrojů. Dále jsou proti dostavbě jaderné elektrárny Temelín a také proti rušení regionálních i vlakových spojů.

Co se týče zelené politiky, tak je v České republice nejvýraznější Strana zelených, která vznikla v roce 1989 a jednou se dostala do Parlamentu České republiky. Ve volbách v roce 2010 se ovšem do Parlamentu Strana zelených nedostala.

Fyzika je pevná

Asi si všichni budeme ze školních lavic pamatovat, že jsme se ve fyzice učili výrok učeného Archiméda, který zněl: „Dejte mi pevný bod a já pohnu Zemi.

Tento Archimédův výrok dává tušit, že fyzika je obor, který zkoumá hmotu a především její vlastnosti a chování během dějů. Jazykem fyziky je hlavně matematika, proto se ve fyzice prostřednictvím čísel a vzorců dorozumí i lidé, kteří nemluví stejným mateřským jazykem.

Geneze fyziky začíná už ve starověku. V té době patřila fyzika ještě do filosofie. Mezi prvními fyziky lze směle zařadit Aristotela a Archiméda. Tihle muži byli první, kteří pozorovali vlastnosti hmoty a prováděli experimenty. Po starověku se ve fyzice dlouho nic nedělo, až přišla renesance.

V renesančním období dochází k velkému rozvoji fyziky. Jména jako Galileo Galilei, Mikuláš Koperník, Johannes Kepler či René Descartes jsou dodnes uznávanými veličinami ve světě fyziky a vědy. Galileo Galilei například odvodil princip relativity, Johannes Kepler pak zákony pohybu nebeských těles.

V 17. století přichází Isaac Newton, který napíše asi nejvýznamnější dílo v historii fyziky vůbec. Jedná se o spis Matematické základy filosofie přírody, kde vyslovuje základy pohybu, které jsou základem mechaniky až do 20.století.

Pak přicházejí další a další vědci, kteří rozvíjejí Newtonovo učení a pokládají základy moderní fyziky, která se učí na dnešních základních a středních školách. Za všechny významné a vynikající vědce vzpomeňme Coulomba, Volta, Ampéra nebo Alberta Einsteina.

Fyzika je v současné době velmi rozsáhlým oborem. Zabývá se od mechaniky, přes teplo, vlnění, elektřinu, magnetismus, až po atomovou a jadernou fyziku. Fyzika se tak stává stále velmi důležitým oborem, který má ve vědě své nezastupitelné místo. Světová organizace UNESCO dokonce vyhlásila v roce 2005 Světovým rokem fyziky.

Vesmír

Pojmem vesmír, universum, je často označován prostor obtékající naši planetu Zemi a vše okolo. Jedná se tedy o vzduchoprázné vakuum, která však má svou podstatu, svůj řád, své principy.

Nikdo neví, kdy vesmír vznikl. O datování jeho stáří a další informace o něm bádají vědy astrofyzika a kosmologie. Jeho věk se však odhaduje na cca 14 miliard let. Původ vesmíru je ještě také relativně neznámí, ale celá věděcká obec světa se sjednotila na názoru Velkého třesku. Je tak nazýván okamžik, kdy supertěžký atom existoval uprostřed ničeho a v jednom okamžiku nastal zvrat vedoucí k jeho výbuchu. Touto explozí vznikl vesmír, jak ho známe teď a neustále se rozšiřuje/rozrůstá.

Vesmír však není jen Země a vzduchoprázdno kolem. V tomto vzduchoprázdnu se pohybuje nespočet dalších a rozličných objektů. Ty nejzákladnější a asi i nejjasnější jsou obrovské shluky par, plynů a dalších prvků, na kterých neustále probíhají obrovské termojaderné reakce. Těmto vesmírným objektům říkáme hvězdy, nejznámější hvězdou je naše Slunce. Právě ono nám totiž dodává životodárné teplo a světlo.

Dalšími takovými “důležitými” vesmírnými prvky jsou planety. Jsou to masy relativně těžkých prvků (převážně kulovitého tvaru), které mají své jádro vytvářející gravitační pole. Toto pole drží všechny masy pospolu a vytváří celistvý povrch. Naší planetou je Země, další planety obíhající kolem Slunce jsou například Merkur, Venuše, Mars, Jupiter, Saturn atd.

Další vesmírné objekty samozřejmě také existují v početných miliardových číslech, ale jejich známost bývá mnohdy zahalena tajemstvím. Mezi ně patří například černé díry.

Vesmír je skutečně ještě ne příliš probádaná studánka tajemství a dříve bylo hvězdné nebe dokonce považováno za úkaz Boží, nebeskou bránu.

Aerodynamika

Aerodynamika, toť název mechanicko-fyzikálního oboru, který si klade za cíl zkoumat působení vzduchu na dotyčné těleso. Laicky by se také dalo říct, že zkoumá, jak vytvářet/konstruovat předměty, aby jim vzduch kladl co nejmenší odpor.

S aerodynamikou se v běžném životě setkáváme snad všude. Nejde jen o letadla, kde je dobrá aerodynamičnost takřka nutností, ale rovněž o snad všechna pohyblivé i nepohyblivé předměty. Tím zřejmě nejtypičtějším příkladem by se daly uvést automobily. Ty jsou v pohybu takřka neustále a nemít svůj charakteristický tvar, zřejmě by byl odpor vzduchu tak silný, že by jízda v takovémto automobilu nebyla snad ani pořádně možná, případně s velkými obtížemi, velkou spotřebou pohonných hmot. Aerodynamického tvaru využívají také například v poslední době se rozvíjející větrné elektrárny, kde se díky důsledně vyměřenému tvaru vrtulí roztáčejí generátory vytvářející elektrickou energii.

S aerodynamickou se setkáváme nejen u člověkem-vytvořených předmětech, ale také v přírodě. Stejně, jako patří letadla k lidským aerodynamickým zástupcům první třídy, za “matku přírodu” jsou vzdušnými zástupci spoléhající na aerodynamiku ptáci snad všeho druhu. Však odkud si myslíte, že lidé vzali podobu a tvar letadel?

Ale tím jsme se oddálili od samotné fyzikální podstaty aerodynamiky. Je to vlastně působení tlaku vzduchu na objekt. Tento tlak může být buď statický nebo dynamický. Statický tlak je tlak při naprostém bezvětří a dynamický nastává v okamžiku změny tlaků při pohybu okolního vzduchu. Ten se vlivem “odrážení” se od předmětu stlačuje.