Aerodynamika

Aerodynamika, toť název mechanicko-fyzikálního oboru, který si klade za cíl zkoumat působení vzduchu na dotyčné těleso. Laicky by se také dalo říct, že zkoumá, jak vytvářet/konstruovat předměty, aby jim vzduch kladl co nejmenší odpor. S aerodynamikou se v běžném životě setkáváme snad všude. Nejde jen o letadla, kde je dobrá aerodynamičnost takřka nutností, ale rovněž o snad všechna pohyblivé i nepohyblivé předměty. Tím zřejmě nejtypičtějším příkladem by se daly uvést automobily. Ty jsou v pohybu takřka neustále a nemít svůj charakteristický tvar, zřejmě by byl odpor vzduchu tak silný, že by jízda v takovémto automobilu nebyla snad ani pořádně možná, případně s velkými obtížemi, velkou spotřebou pohonných hmot. Aerodynamického tvaru využívají také například v poslední době se rozvíjející větrné elektrárny, kde se díky důsledně vyměřenému tvaru vrtulí roztáčejí generátory vytvářející elektrickou energii. S aerodynamickou se setkáváme nejen u člověkem-vytvořených předmětech, ale také v přírodě. Stejně, jako patří letadla k lidským aerodynamickým zástupcům první třídy, za “matku přírodu” jsou vzdušnými zástupci spoléhající na aerodynamiku ptáci snad všeho druhu. Však odkud si myslíte, že lidé vzali podobu a tvar letadel? Ale tím jsme se oddálili od samotné fyzikální podstaty aerodynamiky. Je to vlastně působení tlaku vzduchu na objekt. Tento tlak může být buď statický nebo dynamický. Statický tlak je tlak při naprostém bezvětří a dynamický nastává v okamžiku změny tlaků při pohybu okolního vzduchu. Ten se vlivem “odrážení” se od předmětu stlačuje.  

Publikováno: 10. 04. 2011

Kategorie: Technika

Autor: Alena Vodňanská