Chemie je zábava

Chemie může být nudná i zábavná. Už ze základní školy si vzpomeneme, že učení chemických vzorců a chemických značek nebylo vůbec zajímavé a zábavné. Zato laboratorní chemické pokusy byly vždy velmi zajímavé a svým způsobem i zábavné, zvláště, když se někomu pokus nepovedl. Ano, chemické pokusy jsou zábavné a mohou chemii přiblížit mladé generaci i široké veřejnosti. Chemické pokusy totiž lépe pomohou pochopit tuhle krásnou přírodní vědu. Ono se to ani nezdá, ale celý lidský život je s chemií propojený. Vše, co se kolem nás nachází, je z rozmanitých a různých látek. Tyto látky se stále mění a procházejí určitými změnami. A právě tím se chemie zabývá. Novodobá chemie má za sebou téměř dvě stě let, ovšem první chemické poznatky sahají až do starověku. Už lidé ve starověku se naučili využívat oheň při získávání a zpracování kovů. Je až s podivem, že v tehdejší době už lidé zvládli výrobu skla, barvení tkanin i zpracování kůže. Období starověku tedy pokládáme za obdobím praktické chemie. Pak na dlouho dobu ovládla tenhle vědní obor alchymie. Alchymie je tak období předvědecké chemie, které trvalo zhruba do období 16 až 17.století. Pak přichází období formování vědeckých základů chemie. Vůbec první chemická teorie spatřila světlo světa začátkem 18.století. Jde o teorii flogistonu, která říká, že při hoření látky ztrácejí těkavou součást. Otcem této myšlenky byl německý lékař a chemik Georg Ernst Stahl. V 19. a 20.století pak začínají novodobé dějiny chemie. V tomto období je důležitý především objev periodického zákona, který je spjat s dílem D.I.Mendělejeva. Další objevy už jdou většinou ruku v ruce s chemickou výrobou. V té době se datuje vznik výroby anorganických kyselin, sody, později syntetického benzínu a amoniaku atd. Chemie tak získává na významu a dnes je nedílnou součástí vědy a průmyslu.

Publikováno: 19. 06. 2011

Kategorie: Technika

Autor: Alena Vodňanská