Ekologie

Původ slova ekologie je potřeba hledat v řečtině. Tento jazyk je ostatně vedle latiny, jazykem vědců a filosofů. Slovo ekologie tedy vzniklo z řeckého slova oikos, což znamená prostředí, dům, domácnost a přípona logos pak slovo, nauku, vědu. Jde tedy o vědu, která se zabývá životním prostředím. Pojmu ekologie se užívá zhruba od konce 19.století. Vůbec poprvé tento pojem užil v roce 1869 německý filosof a biolog Erns Haeckel, když pojem ekologie definoval jako vědu o vztazích organismů k okolnímu světu. Pak k ekologii přibývaly další věci. Ekologie se také začala zajímat o strukturu a funkci přírody. V současné době je již ekologie velmi široký obor, který zkoumá širší souvislosti v přírodě. Dnešní ekologie se věnuje také studiu vnitřní struktury a funkci přírody i nauce o ekosystémech. V poslední době se však ekologie přesouvá z odborných kruhů do veřejného sektoru a především do politiky. Vznikají různá ekologická hnutí a zelené politické strany. V České republice momentálně najdeme tři velká ekologická seskupení. Jsou to Děti země, Greenpeace a Hnutí Duha. Vedle těchto mediálně známých organizací působí na území České republiky ještě Český svaz ochránců přírody, který se rovněž zabývá ochranou přírody a životního prostředí. Všechna zmiňovaná uskupení tlačí české politiky a celou veřejnost, aby se více angažovali na poli ochrany životního prostředí. Jde jim především o snižování emisí dioxinů v naší republice, snižování těžby uhlí, lepší využití obnovitelných zdrojů. Dále jsou proti dostavbě jaderné elektrárny Temelín a také proti rušení regionálních i vlakových spojů. Co se týče zelené politiky, tak je v České republice nejvýraznější Strana zelených, která vznikla v roce 1989 a jednou se dostala do Parlamentu České republiky. Ve volbách v roce 2010 se ovšem do Parlamentu Strana zelených nedostala.

Publikováno: 27. 06. 2011

Kategorie: Technika

Autor: Alena Vodňanská