Financování vědy

Bez vědy se žádná země na světě neobejde. Věda je důležitá a významná pro každou zemi a společnost, v neposlední řadě i pro ekonomiku té či oné země. V tomto směru Česká republika není výjimkou. Věda se však bez štědrých dotací a financování neobejde. Věda totiž něco stojí a nejde přitom o žádné malé či zanedbatelné částky. Hlavním donátorem a mecenášem vědy v České republice je samozřejmě stát. Ten dotuje ze státního rozpočtu Akademii věd České republiky. Tento ústav se především stará v naší zemi o základní vědecký výzkum v širokém spektru technických, přírodních, humanitních a sociálních věd. Akademie věd však není pouze financována ze státního rozpočtu, ale snaží se o získávání grantů od tuzemských i mezinárodních firem a společností. Akademie má také k dispozici vlastní Grantovou agenturu, která finančně podporuje konkrétní vědecké projekty. V současné době má Akademie věd České republiky 54 veřejných výzkumných pracovišť. Otázka ovšem je, zda Český stát dává dostatečné množství peněz na vědu a výzkum. Ve srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie není na tom České republika příliš dobře. Celkové výdaje na výzkum a vědu v naší zemi se každý rok odhadují na 1,5 procent HDP. Ovšem i bohaté evropské státy a Spojené státy americké začínají stagnovat. V poslední době je totiž nejvíce slyšet o Číně, Brazílii, Indii a Jižní Korei. Tyhle země pumpují peníze do vědy daleko více než kdykoli předtím. Čína například zvyšuje v posledních letech investice do vědy a výzkumu v průměru o 20 procent ročně. Z čínských univerzit a vysokých škol vychází každoročně 1,5 milionů nových absolventů technických a přírodovědných oborů. Také v počtu vědeckých prací už Číně nemůže konkurovat žádná země z Evropské unie. Pokud bude Čína tímto tempem postupovat dále, předběhne v roce 2013 i Spojené státy americké.

Publikováno: 10. 02. 2023 / Aktualizováno: 10. 06. 2011

Kategorie: Technika

Autor: Alena Vodňanská