Fyzika je pevná

Asi si všichni budeme ze školních lavic pamatovat, že jsme se ve fyzice učili výrok učeného Archiméda, který zněl: „Dejte mi pevný bod a já pohnu Zemi.“ Tento Archimédův výrok dává tušit, že fyzika je obor, který zkoumá hmotu a především její vlastnosti a chování během dějů. Jazykem fyziky je hlavně matematika, proto se ve fyzice prostřednictvím čísel a vzorců dorozumí i lidé, kteří nemluví stejným mateřským jazykem. Geneze fyziky začíná už ve starověku. V té době patřila fyzika ještě do filosofie. Mezi prvními fyziky lze směle zařadit Aristotela a Archiméda. Tihle muži byli první, kteří pozorovali vlastnosti hmoty a prováděli experimenty. Po starověku se ve fyzice dlouho nic nedělo, až přišla renesance. V renesančním období dochází k velkému rozvoji fyziky. Jména jako Galileo Galilei, Mikuláš Koperník, Johannes Kepler či René Descartes jsou dodnes uznávanými veličinami ve světě fyziky a vědy. Galileo Galilei například odvodil princip relativity, Johannes Kepler pak zákony pohybu nebeských těles. V 17. století přichází Isaac Newton, který napíše asi nejvýznamnější dílo v historii fyziky vůbec. Jedná se o spis Matematické základy filosofie přírody, kde vyslovuje základy pohybu, které jsou základem mechaniky až do 20.století. Pak přicházejí další a další vědci, kteří rozvíjejí Newtonovo učení a pokládají základy moderní fyziky, která se učí na dnešních základních a středních školách. Za všechny významné a vynikající vědce vzpomeňme Coulomba, Volta, Ampéra nebo Alberta Einsteina. Fyzika je v současné době velmi rozsáhlým oborem. Zabývá se od mechaniky, přes teplo, vlnění, elektřinu, magnetismus, až po atomovou a jadernou fyziku. Fyzika se tak stává stále velmi důležitým oborem, který má ve vědě své nezastupitelné místo. Světová organizace UNESCO dokonce vyhlásila v roce 2005 Světovým rokem fyziky.

Publikováno: 22. 02. 2023 / Aktualizováno: 17. 06. 2011

Kategorie: Technika

Autor: Alena Vodňanská