Granty na vědecké práce

V České republice rozhoduje o grantech na vědeckou práci Grantová agentura České republiky. Grantová agentury České republiky, jehož současným ředitelem je Petr Matějů, nejprve dostane peníze od státu, které pak rozdělí jednotlivým vědcům v České republice na konkretní projekty. V nedávné době tak například Grantová agentura České republiky udělila 9,5 milionů korun Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky na čtyřletý výzkum Genetiky savčího oka. Další státní grant v hodnotě 10 milionů korun obdržel Ústav experimentální botaniky Akademie věd na objasnění evolučních procesů napříč rostlinnou říší s důrazem na rodinu cytokininů. Peníze ovšem netečou pouze genetikům a biologům, nýbrž také historikům. Ústav pro soudobé dějiny dostal z grantové agentury 8,9 milionů korun na pětiletý projekt s názvem Česká společnost v období tzv. normalizace a transformace. Grantová agentury přerozděluje rok od roku více finančních prostředků. Zdá se, že stát je čím dál tím více štědřejší. Strohá data mluví za vše. V roce 2005 to bylo například 1,3 miliardy korun, v roce 2011 je to ovšem už 2,3 miliardy. Jak je z čísel patrné, částka na vědecké práce se za posledních pět let téměř zdvojnásobila. Granty na vědeckou práci lze však také získávat z programů Evropské unie i ze soukromých zdrojů. Evropská unie nabízí například tzv. strukturované fondy, které mají podporovat stáže studentů v zahraničí nebo učitelů a vědeckých pracovníků ve veřejném či soukromém sektoru. Prostřednictvím těchto strukturovaných fondů lze financovat vybavení výzkumných pracovišť moderní technikou či budování zcela nových výzkumných pracovišť a zvyšování kapacity terciárního vzdělávání. Granty na vědeckou práci lze také získat ze soukromých zdrojů. Tyhle zdroje putují většinou z velkých nadnárodních firem a společností, kteří každoročně vypisují veřejné soutěže na získání peněz pro konkrétní výzkum.

Publikováno: 13. 02. 2023 / Aktualizováno: 15. 06. 2011

Kategorie: Technika

Autor: Alena Vodňanská