Olympijské hry

Olympijské hry Olympijské hry představují hromadnou mezinárodní sportovní soutěž v mnoha sportovních disciplínách, jichž se účastní kvalifikovaní sportovci z celého světa. Její myšlenkou je zachovat rovnoprávnost všech účastníků s ohledem na rasovou, politickou a náboženskou diskriminaci. Vzorem novodobých olympijských her jsou antické olympijské hry, jež se konaly od roku 776 př. n. l. až do roku 393 n. l. ve starém Řecku v Olympii na poloostrově Peloponés. Novodobé olympijské hry se konají jednou za 4 roky, a to tak, že se po dvou letech střídají letní olympijské hry a zimní olympijské hry. Pořadatelské město Základem konání olympijských her je volba pořadatelského města. Zvolené pořadatelské město poté může používat přídomek olympijské město. Výhodou pořadatelského města je, že jeho postavený národní olympijský tým nemusí absolvovat kvalifikaci v jednotlivých olympijských sportech. Olympijské atributy Olympiádu si již nedokážeme představit bez tradičních symbolů a znaků. Nejvyššími symboly olympijského hnutí jsou olympijské kruhy (modrý, černý, červený, žlutý a zelený), jež představují 5 kontinentů spojených olympijskou myšlenkou, vlajka, heslo, hymna a maskoty (vyjadřují národní tradici pořadatelského města). Pokud možno bezproblémový průběh olympijských her zajišťují národní olympijský výbor a organizační výbory OH (ZOH). Jiné varianty olympiády Olympiáda se netýká pouze sportovních disciplín pro zdravé a tělesně postižené (tzv. paralympiáda) sportovce, ale můžeme se s ní setkat v nejrůznějších lidských aktivitách a činnostech - např. ve školství zastupuje vzdělávací znalostní a dovednostní soutěže (olympiáda jazyková, ekologická, zeměpisná, geologická, matematická, chemická, fyzikální, astronomická apod.). Olympiáda se překvapivě nevyhla ani hospodářství a to konkrétně jeho významným odvětvím jakými jsou průmysl (např. olympiáda v řemeslných činnostech) a zemědělství. Zemědělská olympiáda zpravidla zahrnuje soutěžní disciplíny jako sedlácký víceboj (sportovně-odborné disciplíny), poznávací test plodin, materiálů a plemen zvířat, test znalostí - rostlinná a živočišná výroba a mechanizace, výměra pozemku, jízda zručnosti kolovým traktorem s přívěsem apod.

Publikováno: 16. 05. 2013

Autor: Alena Vodňanská