Průmyslové využití vynálezů

Nejlepší vynález je ten, který se dá v praxi využít a použít. Všechny vynálezy v České republice jsou patentované zákonem č.527/1990. Podle tohoto zákona se patenty dávají na vynálezy, které jsou zcela nové a jsou průmyslově použitelné a využitelné. Za vynálezy se však nepovažují vědecké teorie, matematické metody nebo pravidla a způsoby vykonávaní duševní činnosti či programy počítačů. Majitel a vlastník patentu má samozřejmě výlučné a výhradní právo vynález využívat, vyrábět nebo poskytnout souhlas k výrobě vynálezu jiným osobám nebo organizacím. Důležité je také vědět, že maximální délka patentové ochrany je v České republice 20 let. Patentovat svůj výrobek také můžete u Evropského patentového úřadu, který má v současné době již 38 členů. Historicky viděno, slovo patent a jeho používaní vzniklo v italských Benátkách. Psal se rok 1474, kdy slavná a vznešená Benátská republika přijala dekret, podle kterého zcela nové vynálezy musely být předány úřadu, aby byly řádně zaznamenávány a očíslovány. Majitel vynálezu pak získal právo ho používat a vyrábět. Od té doby již uběhlo hodně let, patent se však ujal i v jiných zemích a je i dnes ostatně úspěšně používán v Evropské unii i České republice. Pokud máte nějaký skvělý vynález doma ve své dílně nebo garáži, neváhejte a běžte si ho patentovat. Vězte, že existují čtyři základní využití Vašeho vynálezu. První využití je licenční smlouva se společností nebo firmou, který Váš vynález bude vyrábět. Dále můžete svůj vynález vyrábět plně sám nebo můžete mít s někým společný podnik. Posledním využitím pak může být prodej Vaší myšlenky. Je už pouze na Vás, jak se svým vynálezem naložíte. Každý dobrý vynález však má dobré možnosti a vyhlídky, že může svému stvořiteli a majiteli vydělat dobré a slušné peníze.

Publikováno: 29. 06. 2011

Kategorie: Technika

Autor: Alena Vodňanská