Vědecké parky

Vědecké parky jsou centra, která se podílejí na inovačním podnikání (šíření nových technologií a vědeckých poznatků na trh a zveřejňování pokroku vědy). Tyto centra se velmi často nacházejí v blízkosti univerzit, či jiných soukromých vzdělávacích center. Velmi často spolupracují s takzvanými technologickými parky, které fungují jako instituce podílející se na vývoji nových prostředků, materiálů, technologií a dalšího. Po celém světě se nachází okolo tří set padesáti těchto zařízení. Velké koncentrace těchto center je například v Rusku, USA, Švýcarsku, nebo Portugalsku. V České Republice se nachází pouze dva vědecké parky. Jeden se nachází v Brně a je známý jako Český technologický park a druhém centrum se nachází v Olomouci a je součástí Univerzity Palackého. Zkráceně Vědeckotechnický park Univerzity Palackého. Tyto instituce, stejně jako technologické parky, pracují a existují pod mnoha názvy. Například Vědeckovýzkumný park, vědeckotechnologický park či vědeckovýrobní park.

Publikováno: 08. 03. 2023 / Aktualizováno: 17. 04. 2011

Kategorie: Technika

Autor: Alena Vodňanská