Vědní obory

Nebo také vědecké disciplíny jsou velmi ohraničené pojmy, které musí splňovat řadu kritérií předtím, než mohou být vědním oborem nazvány. Tento pojem je označení pro určitou oblast vědy, která má vyhraněný prostor studia a stále se rozvíjí o nové poznatky, technologie výzkumu. Všechny vědní obory jsou z menší či větší části spojeny s dalšími vědními disciplínami. Aby určitá část vědy mohla být odpojena a mohla vytvořit svůj vlastní vědný obor, musí splnit několik kriterií. Základem je specifický objekt zkoumání, kterým se nezabývá žádná jiná vědní disciplína. Dále musí mít vyvinuté specifické techniky a metody své práce a výzkumu. Vědní obor musí obsahovat svoji vlastní terminologii a přesně vyznačené pojmy pro označení faktů a poznatků z praxe či teorie. Dále se vyznačuje jazykem, který je danému tématu vlastní. Musí mít svou vlastní filozofii a teorii, založenou na poznatcích z jiných věd. Musí mít vztah k dalším vědním oborům a musí být schopen tuto relaci dokázat, za pomoci matematických, fyzikálních rovnic či funkcí. Poslední a důležitý fakt je, že každý vědní obor musí mít svůj vlastní studijní obor rozvíjený na univerzitách a ve vědeckých ústavech. Zkráceně, vědní obory musí být doloženy fakty z ostatních odvětví vědy a musí zkoumat odlišný okruh než ostatní vědy.  

Publikováno: 13. 01. 2023 / Aktualizováno: 17. 04. 2011

Kategorie: Technika

Autor: Alena Vodňanská