Vesmír

Pojmem vesmír, universum, je často označován prostor obtékající naši planetu Zemi a vše okolo. Jedná se tedy o vzduchoprázné vakuum, která však má svou podstatu, svůj řád, své principy. Nikdo neví, kdy vesmír vznikl. O datování jeho stáří a další informace o něm bádají vědy astrofyzika a kosmologie. Jeho věk se však odhaduje na cca 14 miliard let. Původ vesmíru je ještě také relativně neznámí, ale celá věděcká obec světa se sjednotila na názoru Velkého třesku. Je tak nazýván okamžik, kdy supertěžký atom existoval uprostřed ničeho a v jednom okamžiku nastal zvrat vedoucí k jeho výbuchu. Touto explozí vznikl vesmír, jak ho známe teď a neustále se rozšiřuje/rozrůstá. Vesmír však není jen Země a vzduchoprázdno kolem. V tomto vzduchoprázdnu se pohybuje nespočet dalších a rozličných objektů. Ty nejzákladnější a asi i nejjasnější jsou obrovské shluky par, plynů a dalších prvků, na kterých neustále probíhají obrovské termojaderné reakce. Těmto vesmírným objektům říkáme hvězdy, nejznámější hvězdou je naše Slunce. Právě ono nám totiž dodává životodárné teplo a světlo. Dalšími takovými “důležitými” vesmírnými prvky jsou planety. Jsou to masy relativně těžkých prvků (převážně kulovitého tvaru), které mají své jádro vytvářející gravitační pole. Toto pole drží všechny masy pospolu a vytváří celistvý povrch. Naší planetou je Země, další planety obíhající kolem Slunce jsou například Merkur, Venuše, Mars, Jupiter, Saturn atd. Další vesmírné objekty samozřejmě také existují v početných miliardových číslech, ale jejich známost bývá mnohdy zahalena tajemstvím. Mezi ně patří například černé díry. Vesmír je skutečně ještě ne příliš probádaná studánka tajemství a dříve bylo hvězdné nebe dokonce považováno za úkaz Boží, nebeskou bránu.

Publikováno: 13. 04. 2011

Kategorie: Technika

Autor: Alena Vodňanská