Kalibry poslouží pro kontrolu strojírenských výrobků

Strojírenství je velmi důležitá oblast průmyslu. Má za úkol vyrábět nejrůznější produkty, které jsou součástí každodenního života, aniž bychom si to kolikrát uvědomovali. Důležitým kritériem ve strojírenském průmyslu je dokonalá přesnost. Čím větší, tím lepší. Je neustále nutná kontrola, která poskytne jakousi zpětnou vazbu, případně dá podmět ke změně postupu. Kontrola nejrůznějších strojírenských součástek se provádí nejčastěji s kalibry. Kalibr lze chápat jako kontrolní nástroj s vysokou mírou přesnosti. Samozřejmě, že každý kalibr má nějakou odchylku, ta je však v rámci tolerance tak minimální, že pro klasické účely ji lze zanedbat.

Válečkové kalibry, třmenové kalibry, nastavovací kroužky

Existuje množství kalibrovacích pomůcek. Mezi nejčastěji užívané kalibry ve strojírenství je možno zařadit hlavně válečkové kalibry, třmenové kalibry nebo nastavovací kroužky. Každý výše zmiňovaný typ se používá pro jinou kontrolu. Kalibry mají dvě strany, první se nazývá správná strana a druhá potom zmetková strana. Postup kontroly spočívá v tom, že se zkouší vzájemné zasunutí produktu a kalibru s využitím obou stran. Přitom správná strana neklade žádný odpor a zmetková strana odpor klade – tedy alespoň v případě správného a kvalitního výrobku. Válečkové kalibry jsou využívány jako kontrolní nástroj pro vnitřní průměr válečkového otvoru obrobku. Naopak třmenové kalibry kontrolují vnější průměr obrobku, například hřídele nebo čepu. Nastavovací kroužky se využívají pro nastavení dutinoměrů, se kterými se následně měří hloubka.

Kde koupit kvalitní kalibry?

Určitě vás bude zajímat, kde můžete kvalitní válečkové kalibry, třmenové kalibry nebo nastavovací kroužky zakoupit? Nemusíte nikam chodit, stačí zasednout k počítači a navštívit web na adrese kalibry.cz. Zde na vás čeká široký sortiment kvalitních kalibrů.

Publikováno: 23. 04. 2015

Kategorie: Technika

Autor: Robert Novakova