Slitiny

Jedná se o taveném vzniklou směs kovů, nebo dalšími prvky a sloučeninami a slitiny touto operací vzniklé jsou produktem metalurgie. Za pomoci této techniky jsme schopni získávat nové kovy, které mají odlišné vlastnosti, než jejich složky, ze kterých se slitina skládá. Podle počtu složek rozdělujeme slitiny na binární, ternární a kvartární. Binární slitiny jsou směsi kovů vzniklé tavením a spojením dvou jiných kovů. Příkladem může být bronz, který je slitinou mědi a jiného barevného kovu, kromě zinku. Při spojení zinku a mědi obdržíme mosaz. Dále tu jsou ternární slitiny. Jak už název napovídá, tato slitina se skládá ze tří různých kovů, či jiných sloučenin. Příkladem je ocel, která je slitinou železa, uhlíku a dalších legujícího (spojujícího) prvku. O oceli můžeme mluvit, pokud je hodnota uhlíku ve slitině obsažená nižší než 2,14%. Při vyšší koncentraci mluvíme o litinách. Poslední možností jsou slitiny kvartární, složené ze čtyř nebo více různých složek. Jedná se například o Dural (duraluminium), což je slitina z 95% tvořená hliníkem, 5% mědi a stopového množství hořčíku a manganu. Občas se můžeme setkat se slitinou, která má nižší bod tání než její složky, které jí tvoří. Takovéto slitiny se nazývají eutektické. Výhodou slitin je získávání nových vlastností, díky kterým se používají ve velkém množství oborů. Také se dají dále zpracovávat a upravovat a při dostatečné teplotě se dají jednotlivé složky oddělit.

Publikováno: 16. 04. 2011

Autor: Alena Vodňanská