Distanční šrouby a rozpěrky – ke čemu slouží a jak se používají

Konstrukční systémy strojírenských zařízení, elektronice ale i běžných nábytkářských produktů mnohdy vyžadují zajištění určité vzdálenosti plošných prvků buď, aby byla zachována dostatečná vzduchová nebo přístupová mezera mezi systémem a zakrytováním, nebo jednoduše s cílem dosáhnout vodorovně či svisle vyrovnané plochy. K tomuto účelu se aplikují speciální prvky složené z distančních šroubů s rozpěrnými sloupky anebo přímo rozpěr se specifickým technologickým řešením. Tyto systémy se ve stanovených vzdálenostech umisťují mezi dva ploché konstrukční prvky a plní jednak rozvornou, jednak nosnou funkci. Nabídka distančních šroubů a rozpěrek je poměrně široká, co se konstrukce, velikosti či materiálového řešení týká.

Typy distančních šroubů

Distanční šrouby představují velmi variabilní a široké spektrum produktů, jež se uplatňuje v různých průmyslových odvětvích. Také proto jsou kategorie jejich třídění přímo závislé na konkrétní oblasti aplikace a celkových požadavcích na únosnost. Distanční šrouby se sloupky nebo rozpěrky velká strojírenská zařízení či uplatňované ve stavebnictví bývají vyrobeny z pevných kovů o poměrně velkém průměru dříku, nejčastěji se používají běžné kovové materiály, jako jsou ocel, nerezová ocel a v méně náročných aplikacích také hliník. Toto platí nejen pro samotný šroub, ale také pro sloupek, do kterého se spojovací materiál zašroubovává. Pro méně náročné aplikace se používají distanční šrouby z méně náročných materiálů, v případě elektrotechnických zařízení, kdy je zajištění správné distance požadováno především při vytváření sestav desek plošných spojů se obvykle používají plastové distance, které neovlivňují elektrické pole. Kromě funkčního účelu mohou být distanční šrouby také designovým prvkem, který se využívá především v nábytkářství nebo při vytváření reklamních produktů.

Příslušenství k distančním šroubům

Základem distančního šroubu je dřík o konkrétní délce nebo se závitem zprostředkujícím jeho stavitelnost. V případě pevného dříku plnícího pevnou distanční funkci se šroub do konstrukce instaluje pomocí konkrétních spojovacích prvku, jejichž vlastnosti a rozměry odpovídají potřebné pevnosti a provedení spoje a parametrům zabudovaného závitu. Vedle tohoto systémy (zejména u elektronických zařízení) je možno používat také speciální plastové rozpěrky, které mohou být z jednoho kusu s rozvorným systémem. V případě použití plných dříků se závitem je distance nastavitelná a zpravidla vyžaduje aplikaci více šroubovatelných matic se stejným stoupáním závitu a vhodných podložek. U sestav desek plošných spojů bývají tyto k sestavování již předpřipraveny vhodnou úpravou povrchu a předvrtáním místa pro instalaci distance.

Publikováno: 24. 11. 2020

Autor: Alena Vodňanská